Magyar huszárduda Franciaországban

 

Magyar huszárduda Franciaországban

Origines de la Boha: la Duda des Hussards hongrois?

 

 

Diavetítés

 

folkMAGazin - népművészeti folyóiratban megjelent írásaim

Haladjunk a korral! (A regölés szokásának eredete) 1997/1.
Egy alföldi duda világjárása 2004/2.
Dudafej-dudabőr 2004/6.
Két bordósípos dudák Európában 2005/1.
A mi dudánk 2005/2.
Bőrduda-bordó 2005/3.
Egyszólam vagy többszólam? 2005/4.
A mi furulyánk 2005/5.
Viselet, viselkedés 2006/5.
Karácsonyi jelképek 2006/6.
Őskultúra teremtők 2007/1.
Magyar dudaszó Bretagne-ban 2007/2.
Mezőföldi dudások 2007/4.
A moldvai csángómagyarok zenéjéről 2008/3.
Nyolc kis különbség - Kézirat

Dobogó - Mitikus Magyar Történelem című folyóiratban megjelent írásaim

Hencidától-Boncidáig 2003/5.
Ki fia borja? 2003/6.
Ősapák, nemzetősök, boszó(r)kánok 2004/1.
EgyÉN ketTE 2004/1.
A kürt ünnepe és az aranyborjú 2004/5.
Törökbúza, görögdinnye 2004/6.
Palócz atyafiak 2005/1.
Bökő bakok 2005/2.
Kilenc különc kilincs 2005/4.

Turán - A magyar eredetkutatással foglalkozó tudományok lapjában megjelent írásaim

Az istállóskői csontsíp és egy magyar furulyatípus Új II./2 1999.
Síppal-dobbal, avagy a mágikus duda Új III/5. 2000.
Sípok és népek az avar kori Magyarországon Új V/6. 2002.
A tárogató Új VIII/4-5. 2005.
Csángó magyarok - Kézirat

Arany Tarsoly - A hagyományőrzők lapjában megjelent írásaim

Dudás karácsony 2005/9-10.
A magyar bőrduda 2006/1-2.
A magyar bőrduda rokonai 2006/4.
A körtemuzsika 2006/6.
A magyar furulya 2007/2.
A síp 2007/3.
Ámor nyila 2007/3.
Madarat tolláról 2007/3.
Húros hangszerek 2007/5.
A hegedű 2007/6.
Még magyarok vagyunk (Szent István és kora megítélése) 2007/8.
Lengyel szamorodni és egyéb zöldségek 2007/8.
Az avarok sípjai 2007/9.
A hólyagduda  az avar kor hangszere 2007/10.
Síppal, dobbal, nádihegedűvel 2008/1.
A kecskeduda 2008/2.
Magyar - mester 2008/6.
A kenyér 2008/8.
Temető 2008/11.
Magyar nyelvemlék a szkíta korból 2009/ 3.
Köszöntő Pál István 90. születésnapjára 2009/4.
Csodaszarvas jelenés - Kézirat
Patika - Kézirat
Kótyavetye - Kézirat


HONlevél - A magyarok világszövetségének lapjában megjelent írásom

Az istállóskői csontfurulya és rokonai III. évf. 3. szám 2007. március 

Dudatörténeti tanulmányok

Kettétört csontsípszár a Bielo brdoi avarkori temetőben
Communicationes Archaeologicae Hungariae 1997. 195-202

A duda a Kárpát-medence népeinek hangszeres zenéjében In: Agócs Gergely szerk. A duda a furulya és a kanásztülök Planétás kiadó 2001. 373-420

A magyar duda őstörténete Megjelent: A magyar bőrduda című kiadványban, Dudaszó Hallatszik Alapítvány 2000.

Az írások egészének vagy részének felhasználása a Szerzői jogi törvény hatályos rendelkezésinek megfelelően lehetséges.